Κανονισμοί ασφαλείας

Οι κανονισμοί ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται με μεγάλη σχολαστικότητα και κάθε λεπτομέρεια αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα ατυχημάτων.
Αν είσαι νέος σκοπευτής δήλωσε το στους συναθλητές σου ζητώντας καθοδήγηση και βοήθεια.
Τέλος, οι εσωτερικοί κανονισμοί θα τηρούνται μια και είναι οι νομοί πάνω από στους οποίους βασίζεται η οργάνωση για την σωστή και ομαλή λειτουργιά της.  Εάν οποιοσδήποτε έχει κάποια παρατήρηση ας μη διστάσει να την γνωστοποιήσει στον έφορο σκοπευτηρίου η και στο ίδιο το συμβούλιο της οργάνωσης.

Εσωτερικοι κανονισμοι
 • Οι εκαστοτε έφοροι του σκοπευτηρίου είναι οι αντιπρόσωπο του Δ.Σ του ΣΚΟΠΑΦ και είναι οι μονοί υπεύθυνοι για την τήρηση και ερμηνεία εσωτερικών κανονισμών και της τάξης γενικότερα.
 • Όλοι οι σκοπευτές εφ΄οσο βρίσκονται στο σκοπευτήριο θα συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους συναθλητές τους χωρίς φωνές και θόρυβο. Οι βρισιές και οι «φιλικοί» χαρακτηρισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται.
 • Ο χώρος του σκοπευτηρίου θα διατηρείται καθαρός και οι σκοπευτές προτρέπονται να χρησιμοποιούν τα βαρέλια που βρίσκονται σε διάφορα σημεία για να πετούν τα άχρηστο όπως κουτιά, χαρτιά και αλλά σκουπίδια. Τα αδεία φυσίγγια θα τοποθετούνται στις κάσες που βρίσκονται κοντά σε κάθε βατήρα.
 • Θα τηρούνται αυστηρά με μεγάλη σχολαστικότητα όλοι οι κανονισμοί  ασφάλειας που θα αναφερθούν μετέπειτα.
 • Ενέργειες όπως φωνές, αστεία, πειράγματα, συζητήσεις που πιθανόν επηρεάσουν την αυτοσυγκέντρωση σκοπευτών που προπονούνται θα πρέπει να αποφεύγονται.
 • Οι σκοπευτές που ρίχνουν σε πούλα θα τηρούν τους κανονισμούς και την τάξη που ισχύουν σε κανονικό αγώνα χωρίς να περιτριγυρίζουν ή συζητούν με συναθλητές τους ή συναθλήτριες τους ή θεατές. Άτομα που δεν λαμβάνουν μέρος σε ομάδα που ρίχνει εκείνη την στιγμή, δεν θα μπαίνουν στα γήπεδα που ορίζονται εις μεν το ΤΡΑΠ  από το σκέπαστρο, εις δε το ΣΚΗΤ από την περίφραξη.
 • Παιδιά που συνοδεύουν τους γονείς τους τα κάθονται φρόνιμα εκτός των γηπέδων και δεν θα κινούνται άσκοπα. Διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού από κομμάτια σπασμένων δίσκων , ή άλλης αιτίας, οι δε γονείς είναι υπεύθυνοι για την συμπεριφορά τους.
 • Οι σκοπευτές που θέλουν να ρίξουν θα ακολουθούσουν την πιο κάτω διαδικασία:
 1. Αγοράζουν δίσκους και/ ή  φυσίγγια από τον υπεύθυνο παίρνοντας την σχετική αριθμημένη απόδειξη. Η ταυτόχρονη αγορά πέραν της μιας πουλάς απαγορεύεται.
 2. Παραδίδουν την απόδειξη στον γραφέα ή υπεύθυνο της πουλάς για να γραφτούν και να πάρουν σειρά.
 3. Όταν ο σκοπευτής συμπληρώσει την πούλα του και επιθυμεί να ρίξει άλλη θα ακολουθήσει την ιδία διαδικασία όπως και πριν.
 4. Με την ταυτόχρονη παρουσίαση στον γραφέα αποδείξεων, προτεραιότητα έχει ο σκοπευτής με τον μικρότερο αύξοντα αριθμό άσχετα με το πόσες πουλάς έχει ρίξει προηγούμενος.
 5. Όταν ένας σκοπευτής παρουσιάζοντας την απόδειξη γραφτεί για  ρίξει κάνεις δεν δικαιούται να το αντικαταστήσει έστω και αν παρουσιαστεί απόδειξη με μικρότερο αύξοντα αριθμό.
 6. Έμπειροι σκοπευτές που λαμβάνουν συστηματικά μέρος σε αγώνες της ΣΚ.Ο.Κ , κατόπιν άδειας του έφορου, θα μπορούν να δημιουργήσουν ομάδα έστω μη συμπληρωμένη. Αυτή δεν θα προηγηθεί άλλων ομάδων που  έχουν  ήδη εγγραφεί.
 • Ο μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αριθμός σκοπευτών σε μια πουλά είναι 6, και απαγορεύεται η υπέρβαση αυτού του αριθμού έστω και αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των σκοπευτών.
 • Δεν θα επιτραπεί να γίνεται πουλά χωρίς να υπάρχει γραφέας που θα κρατά σωστά και σχολαστικά το αποτέλεσμα κάθε σκοπευτή. Ο έφορος ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα ορίζει γραφείς και πουλερ που θα προέρχονται κατά προτίμηση από σκοπευτές της προηγούμενης πούλας. Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε να κάνει αυτή την εργασία ο έφορος δικαιούται να μην του επιτρέψει να ρίξει σε επόμενες πουλάς και στην συνεχεία θα τον καταγγείλει στο συμβούλιο για να ληφθούν τα πειθαρχικά μετρά εναντίον του.
 • Η ρίψη σε περισσότερους από την κανονική πούλα δίσκους απαγορεύεται, οι δε γραφιαδες και πουλερς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του κανονισμού. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται στον έφορο ο οποίος και θα παίρνει την ανάλογη θέση.
 • Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και πριν έναν αγώνα, προτεραιότητα έχουν οι σκοπευτές με ταυτότητα της ΣΚ.Ο.Κ και που αγωνίζονται τακτικά σε αγώνες. Μια εβδομάδα πριν έναν αγώνα προτεραιότητα έχουν οι κηπευτές που θα λάβουν μέρος σε εκείνον τον συγκεκριμένο αγώνα.
 • Φιλοξενούμενοι σκοπευτές που δεν ανήκουν σε καμιά σκοπευτική οργάνωση θα δικαιούνται να έρχονται με βάση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. Σε περίπτωση συνωστισμού και κατά την κρίση του εφόρου δε θα ρίχνουν σε περισσότερες από μια πούλα.
 • Πυροβολισμοί εναντίων πουλιών που πετούν πάνω από το σκοπευτήριο ή αλλού στόχου εκτός του κανονικού δίσκου απαγορεύονται. Όλοι οι πυροβολισμοί θα ρίχνονται από εγκεκριμένους βατήρες.
 • Εάν κάποιος σκοπευτής έχει παράπονο από την ερμηνεία των κανονισμών που Έφεσε ο έφορος ή από την κακή λειτουργιά των μηχανών ή από άλλο λόγο, θα διατυπώνει το παράπονο του στον υπεύθυνο ή στο συμβούλιο με καλό τρόπο, ψύχραιμα και χωρίς φωνές που πιθανό να ενοχλήσουν τους άλλους σκοπευτές.
 • Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων στο χώρο του σκοπευτηρίου.
ΟΡΟΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
 • Όλα τα όπλα κατά την μεταφορά ή μετακίνηση  τους θα είναι πάντα ανοικτά και άδεια.
 • Η πρώτη ενεργεία του σκοπευτή όταν πιάσει στα χεριά του ένα όπλο θα είναι να το ανοίξει και να βεβαιωθεί ότι δεν ξεχαστήκαν φυσίγγια στις θαλάμες του.
 • Οι σκοπευτές θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα όπλα τους είναι σε αρίστη μηχανική κατάσταση και ότι θα λειτουργήσουν σωστά μόνο όταν πιεστεί η σκανδάλη.
 • Πριν ο σκοπευτής ανέβει στον βατήρα θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι γνωρίζει ακριβώς την διαδικασία που θα ακολουθήσει. Οι αρχάριοι σκοπευτές θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά μερικούς γύρους άλλων έμπειρων σκοπευτών για να εξοικειωθούν με τους κανονισμούς και την διαδικασία. Οποιαδήποτε απορία πρέπει να λύνεται πριν ανέβουν στον βατήρα.
 • Μόλις ο σκοπευτής ανέβει στον βατήρα θα γυρίσει τις κάννες του όπλου προς το έδαφος και προς την νεκρή ζώνη, δηλαδή στην κατεύθυνση που θα πυροβοληθεί ο δίσκος και που δεν υπάρχουν άλλοι αθλητές ή θεατές. Αμέσως μετά τοποθετεί τα φυσίγγια στις θαλάμες του όπλου και το κλείνει προσεκτικά χωρίς απότομες ή νευρικές κινήσεις αποφυγόντας έτσι τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις.
 • Αμέσως μετ τον πυροβολισμοί πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση καθόδου του σκοπευτή από τον βατήρα, το όπλο κατευθύνει προς την νεκρή ζώνη, θα ανοίξει και θα αφαιρεθούν οι κάλυκες.
 • Στη περίπτωση που έπειτα από το τράβηγμα της σκανδάλης το όπλο δεν εκπυρσοκροτήσει ,ΟΤΕ ο σκοπευτής θα κατευθύνει το όπλο προς την νεκρή ζώνη και αφού σταθεί για λίγα δευτερόλεπτο ανοίγει προσεκτικά. Υπήρξαν πολλά περιστατικά καθυστερημένης εκπυρσοκρότησης λογά ελαττωματικών οπλών ή φυσίγγων.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο όπως βλάβης μηχανών , γέμισμα μηχανών ή άλλης αιτίας διακοπεί ο γύρος ο σκοπευτής που εκείνη την στιγμή βρίσκεται στον βατήρα θα αδειάσει το όπλο του και θα κατέβει από αυτόν. Σε καμιά περίπτωση δεν θα συνεχιστεί ο γύρος εάν δεν δώσει την συγκατάθεση του ο υπεύθυνος της ομάδας.
 • Η ρίψη πυροβολισμών θα γίνεται μόνο από εγκεκριμένους βατήρες και εναντίων κανονικών μόνο δίσκων.
 • Τα αστεία με όπλα όπως η σκόπευση προς ένα πρόσωπο ή προς κατεύθυνση που δεν θεωρείται  «νεκρή» απαγορεύεται, έστω και αν υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτά είναι αδεία.
 • Η προστασία των αυτιών με ακουστικά ή ωτοασπίδες καθώς και των ματιών με πλαστικά γυαλιά συστήνεται ιδιαίτερα. Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε αυτά τα όργανα είναι ανεπανόρθωτη.